Cennik

Wysokość opłaty miesięcznej jest ustalana indywidualnie z Klientem w drodze negocjacji. Cena za usługi zależy od wielu czynników, m.in. od formy prawnej, ilości i rodzaju dokumentów, zakresu powierzonych czynności etc. Zawsze negocjujemy z Klientem najlepsze dla niego rozwiązanie. Poniżej przedstawiamy cennik wyjściowy.

Ewidencja przychodów (ryczałt z podatkiem VAT)

 • od 100 zł

Ewidencja przychodów (ryczałt bez podatku VAT)

 • Bez względu na liczbę dokumentów: 100 zł

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez VAT

 • od 120 zł

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z ewidencją VAT

 • od 150 zł

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • od 600 zł

Pozostałe usługi księgowe

 • Konsultacje z zakresu prowadzenia działalności i inne: 50,00 zł/rozpoczęta godzinę
 • Korekta deklaracji ZUS i US z winy klienta: 30 zł/szt.
 • Obsługa kadrowo-płacowa: 30 zł/osobę
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT: 30 zł/poz.
 • Sporządzanie zakładowego planu kont: 500 zł/szt.
 • Wystawienie noty korygującej: 10 w cenie usługi
 • Pit roczny osoby indywidualnej: 30-60 zł/szt.
 • Przygotowanie wniosku kredytowego: 150-250 zł/szt.
 • Analiza ekonomiczna finansowa: 300 zł/szt.
 • Czynności dodatkowe nieujęte w umowie: 80,00 zł/rozpoczętą godzinę